Duża wrocławska hala magazynowa

Automatyka magazynowa wciąż jest pomijana i niedoceniana przez przedsiębiorców – a technologia ta powinna być zawsze wykorzystywana przy budowie nowoczesnych magazynów. Badania pokazują, że ponad połowa właścicieli firm we Wrocławiu nawet nie rozważała wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań automatyki magazynowej. Przyczyną tego stanu rzeczy najczęściej jest brak świadomości o korzyściach, jakie mogłoby przynieść takie przedsięwzięcie.

Podstawowe wyposażenie każdego magazynu

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, do których należy automatyka magazynowa, pozwoli zoptymalizować proces przepływu towarów. Właściwe wyposażenie magazynu pozwoli na zwiększenie jego powierzchni użytkowej, a wdrożenie automatycznych rozwiązań pozwoli uniknąć wydatków na zakup dodatkowej przestrzeni w sytuacji znacznego wzrostu ilości składowanych materiałów lub zwiększonej produkcji. Wytrzymałe regały w magazynie o dwa razy większej głębokości w porównaniu z tradycyjnymi, pozwalają dwukrotnie zwiększyć liczbę składowanych palet z każdej strony korytarza.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie elektroniki i mechaniki wspierane zaawansowanym oprogramowaniem sterującym pozwala wyeliminować błędy w produkcji, składowaniu i wydawaniu towarów.

Zindywidualizowane urządzenia pobierające, systemy satelitarne i rozwiązania samojezdne zmniejszają kontakt ludzi z towarem, a więc pozwalają na wyeliminowanie błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim. Dostosowanie optymalnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa oparte jest na analizie firmy dostarczającej nowoczesne technologie automatyzacji magazynu. Dzięki temu inwestor ma możliwość sprawdzenia efektywności wprowadzanych optymalizacji przed ich realizacją.

Systemy automatyzacji magazynów charakteryzują się uniwersalnością w dopasowywaniu rozwiązań do różnorodnych potrzeb. Dostępna powierzchnia magazynowa, nośności i rodzaj towarów przechowywanych w magazynie oraz potrzeba automatycznej identyfikacji wymagają wdrożenia zindywidualizowanych narzędzi i systemów automatycznych. Ich właściwy dobór będzie miał wpływ na wzrost wydajności magazynu. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo nowoczesny sprzęt posiadamy w magazynie – do osiągnięcia korzyści i najlepszych efektów automatyzacji niezbędne jest wdrożenie właściwego systemu zarządzania nim.

Jak rysuje się przyszłość automatyki magazynowej na Wrocławskim rynku?

Popularność automatyki magazynowej cały czas się zwiększa. Korzyści, jakie niesie za sobą, czyli usprawnienie wydajności i jakości obrotu towarem, oszczędności, eliminacja błędów, poprawienie szybkości i bezpieczeństwa pracy z towarem oraz zwiększenie powierzchni magazynowej są bardzo zachęcające dla inwestora. Inwestycja w automatyczny magazyn to nie tylko rozwój przedsiębiorstwa, ale również sposób na rosnące ceny gruntów i wysokie koszty pracownicze.

http://www.wrocmagazyn.pl/
tel. +48 22 111 00 01
Wrocław
e-mail:kontakt@wrocmagazyn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *